พยากรณ์อากาศ 13 พ.ค. 54
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th